About Strong Line

Strong Line ยืนหยัดอยู่คู่สังคมไทยมากว่า 1 ทศวรรษ โดยดำเนินธุรกิจในฐานะศูนย์รวมของอุปกรณ์ระบบน้ำประปา และระบบดับเพลิง
คุณภาพสูงคัดสรรเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพจากต่างประเทศมาให้บริการ

Find out more about our merger and acquisitions services.

icon_service_consult01
Design & Consulting

บริการให้คำปรึกษาและมอบคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้สินค้าแต่ละประเภทให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

icon_service_manage01
Management

การบริหารจัดการโครงการ ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินการงานระบบตั้งแต่การออกแบบ กำหนดงบประมาณให้อยู่ในงบประมาณ

icon_service_warehouse01
Warehouse & Logistics

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคลังสินค้าให้พร้อมส่งถึงมือลูกค้าอย่างถูกต้อง รวดเร็วทันต่อความต้องการ Just in time

icon_service_warranty01
Product Warranty

บริการหลังการขายพร้อมรับประกันสินค้า ความเสียหายในกรณีที่ลูกค้าพบว่าสินค้าที่ได้รับมีการชำรุดหรือเสียหาย

Our Products

Fire Protection Equipment

Fire Protection Equipment

Fire Protection Equipment

ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับงานระบบดับเพลิงคุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL/FM/EN

 

Sanitary<br />
Equipment

Sanitary
Equipment

Sanitary Equipment

ผลิตภัณฑ์ระบบประปาที่ช่วยในการสนับสนุนระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 

Pipe & Fitting

Pipe & Fitting

Pipe & Fitting

ผลิตภัณฑ์ประเภทท่อครบครันและหลากหลาย สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

 

Gas<br />
Suppression

Gas
Suppression

Gas Suppression

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดสารสะอาดด้วยสารเคมีสามารถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการดับเพลิงสูง

 

Make dream come true

Fire Protection Expert services and support in one place

บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการดูแลและบริหารงานโดยผู้บริหารยุคใหม่ที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้านการดูแลระบบภายในอาคารของลูกค้า จึงสามารถต่อยอดพัฒนาระบบดับเพลิง ระบบประปาของลูกค้าให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

Read more >