อุปกรณ์เพื่อเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 2

สาเหตุของการเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้

น่าตกใจเมื่อรู้ว่า 70% ของการเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ไม่ได้มาจากการโดนเผาไหม้จากไฟ แต่กลับเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากการขาดอากาศหายใจ ในขณะเกิดเหตุไฟไหม้ เขม่าควันไฟทั้งหลายจะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจจนทำให้เกิดการสำลักและอุดตันทางเดินหายใจทำให้เสียชีวิตก่อนจะโดนไฟคอก

นอกจากนี้ไฟที่ไหม้บริเวณตึกอาคารสมัยใหม่ หรือที่พักอาศัยเองก็ตาม จะมีสารพิษที่เกิดจากการเผาไหม้วัสดุในตัวอาคารอื่นๆ เช่น ท่อพีวีซี เบาะ พลาสติกที่อยู่ในตัวอาคาร ทำให้เกิดสารอันตรายอย่างสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ ที่จะไปหยุดชะงักกระบวกการแลกเปลี่ยนออกซิเจนของเกล็ดเลือด หรือสารไฮโดรเจนคลอไรด์ ที่ทำให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ เมื่อสูดดมเข้าไปทำให้อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้ผู้ประสบเหตุไฟไหม้ไม่ได้สูดดมสารพิษเหล่านั้นเข้าไป หากไม่สามารถหนีออกมาได้ทัน สามารถเสียชีวิตเนื่องจากไอร้อนของเพลิง ที่ทำให้ระบบทางเดินหายใจบวม รวมถึงเกิดแผลไฟไหม้ที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อ ร่างกายขาดน้ำและเสียชีวิตลงได้ นอกจากนี้ก็มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุระหว่างการหลบหนี จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตจากเพลิงไหม้ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการเผาไหม้ของเพลิงโดยตรง แต่เกิดจากปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจที่ขัดขวางการหลบหนีออกจากบริเวณไฟไหม้มากกว่า ดังนั้นเราควรมีการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับหนีไฟไว้ในตัวอาคาร

อุปกรณ์เอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

1 หน้ากากหนีไฟฉุกเฉิน

หน้ากากหนีไฟ เป็นอุปกรณ์ช่วยหายใจและกรองอากาศในขณะเกิดเหตุไฟไหม้ได้นานถึง 40 นาทีโดยประมาณ ช่วยลดโอกาสการสูดควันพิษจนหมดสติในบริเวณไฟไหม้ได้

2 ผ้าห่มกันไฟ

หากไฟติดที่เสื้อผ้า ห้ามวิ่งเพราะจะทำให้ไฟลุกลาม ให้นำผ้าห่มกันไฟมาคลุมตัว หลังจากนั้นนอนลงกับพื้นและกลิ้งตัวไปมาให้ไฟดับ นอกจากนี้ผ้าห่มกันไฟยังสามารถใช้กันไฟในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ในตัวอาคาร เมื่อคลุมแล้วให้รีบวิ่งออกจากตัวอาคารทันที

3 ถังดับเพลิง

ถือเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในข้อบังคับตามตัวอาคารต่างๆ ต้องมีติดไว้ และเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยดับไฟได้ก่อนจะเกิดการลุกลาม ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟส่วนบุคคล ดังนั้นหากเราสามารถใช้ถังดับเพลิงได้ก็จะสามารถช่วยชีวิตคนอื่นๆ ด้วย