การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันอัคคีภัย 2

เตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัย

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีนถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนจะทำพิธีไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ โดยการจุดธูปเทียน ซึ่งหากไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเกิดอัคคีภัย อันนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้

กรุงเทพมหานคร จึงขอความร่วมมือประชาชนเตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ดังนี้ การจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้า การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ต้องใช้ความระมัดระวัง มีภาชนะที่ไม่ติดไฟและแข็งแรงรองรับ โดยดูแลธูปเทียน กระดาษเงิน กระดาษทอง ให้มีลักษณะที่ไฟดับสนิทแล้ว ก่อนเข้านอนหรือออกนอกเคหสถาน การจุดประทัดต้องจุดในที่โล่ง รวมถึงตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

หากชำรุดต้องซ่อมทันที ควรปิดสวิตช์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน มีการติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและเดินสายดินเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล หลังจากประกอบอาหารเสร็จแล้ว ต้องปิดวาล์วแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อย และต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยหรือเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน ศึกษาถึงวิธีการใช้และถ่ายทอดให้ผู้พักอาศัยใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน

ทั้งนี้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร และสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ปิดทำการ จะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ หรือระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว และสัญญาณเตือนภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลอาคารสถานที่ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้แจ้งสายด่วน โทร. 199 หากไฟลุกลามต้องรีบออกจากสถานที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย

ที่มา http://www.prbangkok.com